Privacy policy

Beautyat30.nl neemt jouw privacy serieus en gaat zorgvuldig om met je gegevens. Beautyat30.nl is gehouden om de privacy van de bezoekers van deze website te beschermen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door zodat je weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Voor Beautyat30.nl is een verantwoorde omgang met de gegevens van de bezoekers van haar website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Beautyat30.nl houdt zich hierbij aan de eisen die de Europese wetgeving hieraan stelt.

1.2 Je hebt altijd recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

1.3 Tijdens het verzenden van contactformulieren maakt Beautyat30.nl gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Artikel 2 – Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen, kan Beautyat30.nl je gegevens vastleggen in een bestand. Wanneer je informatie aanvraagt of goederen c.q. diensten bestelt, wordt je gevraagd om je naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren.

Beautyat30.nl gebruikt de verzamelde informatie uitsluitend om:

  • contact met je te kunnen opnemen in het kader van een gangbare klantrelatie;
  • een optimaal gebruik van onze website, diensten en producten mogelijk te maken;
  • je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen & informatie.

Beautyat30.nl zal hierbij rekening houden met je voorkeuren, die je kenbaar kunt maken tijdens de registratieprocedure.

Artikel 3 – Jouw rechten

3.1 Beautyat30.nl wil – onder meer door middel van deze privacyverklaring – helder zijn over de wijze waarop zij met persoonsgegevens van bezoekers omgaat. Heb je toch vragen over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan? Stuur dan een e-mail naar info@beautyat30.nl.

3.2 Je kunt aan bovenstaand e-mail adres ook een bericht sturen indien je:

  • wilt weten welke gegevens Beautyat30.nl over je heeft vastgelegd;
  • je gegevens wilt corrigeren;
  • je gegevens wilt laten wissen;
  • wilt doorgeven dat je niet langer informatie per e-mail of per post wilt ontvangen.

3.3 Beautyat30.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij onze website, zoals bijv. partners & toolings. Werknemers van Beautyat30.nl en door Beautyat30.nl ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Dit is waar mogelijk vastgelegd in bewerkersovereenkomsten.

Artikel 4 – Opt-in

4.1 Je kunt op de website van Beautyat30.nl zelf aangeven of je nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie wilt ontvangen. Marketingaanbiedingen per e-mail worden pas verstuurd nadat Beautyat30.nl jouw toestemming heeft ontvangen. Wil je van een mailinglijst worden verwijderd omdat je geen informatie meer wilt ontvangen? Stuur dan een e-mail met het woord ‘uitschrijven’ als onderwerp. Of maak gebruik van de mogelijkheid tot uitschrijven onderaan de door jouw ontvangen e-mail.

Artikel 5 – Links naar andere websites

5.1 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Beautyat30.nl verbonden zijn. Voor de privacyverklaring van deze website verwijst Beautyat30.nl je door naar de betreffende websites.

Artikel 6 – Marketing

6.1 We kunnen je e-mail adres of andere identificeerbare gegevens aan Facebook of andere social media kanalen verstrekken om deze in staat te stellen te controleren of je over een account binnen het betreffende kanaal beschikt.

Artikel 7 – Wijzigingen

7.1 Beautyat30.nl behoudt zich het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen aan te brengen. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Vragen?

Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je richten aan:

Beautyat30.nl

E-mail: info@beautyat30.nl

© 2017 – Beautyat30.nl